מערכת ריסוס חקלאות לטרקטור

מערכת אוזון אוטומטית המותקנת על מרסס קיים המאפשרת שליטה מרחוק על רמות האוזון באפליקציה מהנייד שלך המיוצרות תוך כדי מהלך הריסוס במי אוזון.

הטכנולוגיה חדשה בישראל ונעשה בה שימוש עולמי למניעת מחלות, הרחקת מזיקים והפחתה משמעותית בשימוש בחומרי הדברה.
בעזרת מי האוזון המרוססים על הצמחים והתוצרת החקלאית ניתן לשלוט במיגור מחלות,
שיפור נראות ומצב הצמח והארכת חיי המדף שלנו וצמצום משמעותי של חומרי ההדברה המסכנים אותנו.

ישנה מגמה עולמית הדוגלת בהפחתת חומרי הדברה בחקלאות.
באמצעות מערכת אוזון של קלין ביט ניתן ליישם הלכה למעשה את המטרה החשובה הזו, מבלי להתפשר על הטיפול במחלות, מזיקים ועובשים ואיכות הטעם של התוצרת החקלאית תוך שמירה על איכות הסביבה.