סיירת החיטוי בחזית הקורונה

פורסם בידיעות אחרונות, מוסף 24 , עמוד שער. יום ראשון, 1.3.2020