השפעה לטווח ארוך לאחר יישום שכבת הגנה אנטימיקרוביאלית בחדרי המתנה בבתי חולים.